Piksel

Dijital ekranlarda görüntünün oluşmasını sağlayan ve kontrol edilebilen en küçük yapıda ki birimlerdir.