Bit

Binary rakamlarından biri.Bir bit,sıfır yada bir değerini alır.Sıfır ve bir değerlerinden oluşan basit bilgisayar dilinde kullanılmaktadır.